ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენ ვართ CES

ჩვენ პრაქტიკულები ვართ, ამასთანავე, მუდმივად განვითარებაში ვიმყოფებით გადაწყვეტილებების და ტექნოლოგიების შექმნისთვის, რომლებიც შეძლებენ რეალური პრობლემების გამორიცხვას. ჩვენ მივისწრაფით გავაუმჯობესოთ თქვენი ორგანიზაცია, როგორც თქვენი თანამშრომლებისთვის, ასევე თქვენი კლიენტებისთვის.

ჩვენ იმისთვის ვმუშაობთ, რომ გავაუმჯობესოთ HR სერვისი. ვთვლით, რომ მომავლის საკადრო განყოფილება უნდა იყოს ორიენტირებული ისეთი სამუშაო გარემოს შექმნაზე, რომელიც დაფუძნებული იქნება ციფრულ ტექნოლოგიებზე და მონაცემებზე, და ასევე თანამშრომელთა მომსახურების დონის ამაღლებაზე. მომავლის პროგნოზირების საუკეთესო გზა არის – თავად შექმნათ ის.

რატომ CES

რაც შეეხება პროფესიონალიზმს

ჩვენ ვართ ახალგაზრდა, დინამური და მოქნილი კომპანია. CES-ში ჩვენ ვამაღლებთ ორგანიზების საფასურს და თვალს ვადევნებთ ჩვენი კანდიდატების წარმატებებს. გაეცანით ჩვენი უპირატესობების ფაქტებს

წარმატებული პროექტები91%
მუდმივი კლიენტები89%
საიმედობა100%

11

ქვეყნები, რომლებთანაც ვმუშაობს

34

ჩვენი კომოანიის საშუალო ასაკი

97

კმაყოფილი კომპანიები

28

პირველი კლასის ტექნოლოგიები

ჩვენი მისია

ჩვენი ხედვაა – საკუთარი მომსახურებების მუდმივი გაუმჯობესება და ინოვაციები, რათა შევძლოთ გავხდეთ მთავარი პარტნიორი კონსალტინგური მომსახურეობების ბაზარზე ადამიანური რესურსების განხრაში.
ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ თქვენს თანამშრომლებს უწყვეტი განათლება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი პირადი თვისებების განვითარებას, რაც შეძლებს სრულიად დააკმაყოფილოს ჩვენი კლიენტების საჭიროებები და შედეგად მოგვცემს თვით კომპანიის მყარ ზრდას.

ჩვენი ღირსებები

• უპირატესობა.

• პატიოსნება.

• ინოვაციები.

• ეთიკა.

• დაჟინება.

• ლიდერული თვისებები.

• პატივისცემა ყველას მიმართ.

• განათლება და გამოცდილებით მიმოცვლა.